HomeNákupyO vlastnostech pískových filtrací

O vlastnostech pískových filtrací

Filtrování vody v bazénu je proces, nutný k udržení potřebné čistoty vody. Kdybychom provozovali bazén bez filtrace, pouze jako nádrž se stojatou vodou, velmi brzy by tu došlo ke kontaminaci mikroorganismy, k vytvoření mazlavého povlaku na stěnách a na dně, a ke ztrátě průzračnosti, která je typická pro nádrže určené na koupání.

venkovní bazén

Malé bazény a vířivky vystačí s filtracemi kartušovými, to jsou boxy s papírovou vložkou, jejíž funkce v mnohém připomíná papírový filtr na kávu. Pokud je ovšem nutné kartušovou vložku velmi často měnit nebo alespoň proplachovat vodou, je výhodnější přejít na filtraci pískovou. Pořizujete-li si bazén, prodejce by vám také měl být schopen sdělit, jaké řešení je výhodné právě pro vás, pro vaši konkrétní situaci.

Výhodou samotné pískové filtrace jsou minimální nároky na údržbu při provozu a velmi dlouhá životnost. Proplachování písku nemusí být tak časté, jako u kartuší, a stejně tak výměna filtračního média. Filtrační písek stačí vyměnit přibližně jednou za dva až tři roky.

dívky v bazénu

Cena písku – písek do pískových filtrací pořídíte velmi levně, v řádu několika stokorun. Můžete jej ovšem také nahradit zeolitem, což je minerál s vnitřní strukturou drobných dutinek, u něhož zároveň funguje iontová výměna, čímž se významně zvyšuje filtrační schopnost tohoto média. Cena zeolitu je navíc přibližně stejná, jako u křemičitého písku.

Použitý písek nevyhazujte – opotřebovaný křemičitý písek nebo zeolit, s obroušenými hranami, byste mohli jednoduše vysypat do kontejneru s komunálním odpadem, což by ale byla škoda. Uschovejte jej na další využití, což je například posyp na chodník v době námrazy, přidávání do zahradního substrátu a v neposlední řadě i vytvoření dětského pískoviště na vaší zahradě nebo na jiném místě, např. na chalupě nebo v obci, kde se plánuje dětský hrací koutek.