Jistá pravidla pro psaní práce

Nastává tolik očekávané období a zároveň období nervozity, stresu, probdělých nocí a učení. Máte před sebou státní závěrečné zkoušky, jejichž součástí je i obhajoba odborného textu, který jste psali. Napsat takový text není nic jednoduchého a zvláště v magisterském studiu je už vyžadována značná dávka odbornosti, aby text mohl být vůbec připuštěn k obhajobě. Jsou dána jistá pravidla, zaleží však na vysoké škole, jak přísná budou a v různých školách se mohou drobně odlišovat. Tato pravidla je vhodné zjistit včas.

Váš přínos k problematice

Diplomová práce http://www.akademicke-texty.cz/bakalarske-a-diplomove-prace/jako taková by měla mít část teoretickou a praktickou. Předpokladem pro její sepsání je vaše orientace v oboru a dané problematice v závislosti na tématu, které jste zvolili. Je třeba nastudovat mnoho zdrojů a odborné literatury, ze kterých poté citujete. Jednotlivé kapitoly http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet-kapitoly-msmt spojujete v ucelený text, který podává základní přehled. V praktické části se zabýváte samotným výzkumem. Ten je postaven na základě stanovených hypotéz. V této části by se měl promítnout i váš přínos k danému tématu či nabídka řešení problematiky. Nejde jen o povrchní sepsání textu, ale je nutné se vším zabývat do hloubky.

Jistá pravidla pro psaní práce
5 (100%)1